Col·legiada num. 20349

Formació acadèmica     unnamed

  • Llicenciada en Psicologia per la UAB, especialitzada

    en psicologia de la Salut.

  • Màster en Psicologia Clínica i de la Salut (ISEP, Barcelona)

  • Habilitada com a Psicòloga General Sanitària per la Generalitat de Catalunya

Experiència professional

  • Psicòloga al centre Psicologia Granollers, on realitzo:

    • Intervenció psicològica a adults, adolescents i nens

    • Intervenció psicològica per a persones amb pocs recursos econòmics