Teràpia amb nens

La infància és un moment molt important en el desenvolupament humà en la que es poden presentar dificultats que afecten al present del nen i si no es tracten també poden afectar el seu futur.

A teràpia es treballa de manera conjunta amb el nen i els pares. A més a més es manté contacte estret amb els professors, tutor i  psicopedagog de l’escola.

El que tractem:

 • Depressió infantil

 • Ansietat infantil

 • Problemes de conducta i agressivitat

 • Problemes en les relacions socials: timidesa excessiva, etc.

 • Pors i fòbies

 • Trastorns de l’eliminació: enuresi i encopresi

 • Trastorns de la son

Teràpia amb adolescents

L’adolescència és una etapa molt complicada, tant per l’adolescent com per la seva família. És un període de transició entre la infància i l’edat adulta en el que a vegades sorgeixen dificultats que poden superar al jove i en conseqüència també a la seva família.

El que tractem:

 • Depressió

 • Ansietat

 • Problemes de conducta i agressivitat

 • Problemes en les relacions socials: timidesa excessiva, etc.

 • Pors i fòbies

 • Trastorns de l’alimentació

 • Trastorns de la son