• Que puc esperar del procés terapèutic?

Normalment el tractament es divideix en quatre fases: Primerament necessitem fer una exploració inicial per avaluar el problema i a la persona. Amb la informació recopilada a la primera fase el terapeuta presenta al pacient la seva hipòtesi sobre quins factors poden haver ocasionat el problema i quins el mantenen. És aquí on terapeuta i pacient marquen conjuntament els objectius de la teràpia. Un cop tenim la hipòtesi i els objectius terapèutics el terapeuta proposa el tractament on se li donen al pacient estratègies per assolir els objectius proposats anteriorment i per poder afrontar el problema així com les habilitats per fer-ho. I per últim, en la prevenció de recaigudes es prepara al pacient per afrontar possibles dificultats que poden sorgir al finalitzar a teràpia.

  • Quant dura una sessió?

Les sessions normalment tenen una durada de entre 50 i 60 minuts. A vegades es poden allargar o escurçar si és necessari per el procés terapèutic.

  • El psicòleg manté la confidencialitat?

Tota la informació obtinguda durant les sessions és considerada confidencial. El psicòleg esta obligat a mantenir el secret professional, tant per la Llei de protecció de dades, com perquè així esta estipulat al codi deontològic del Col·legi Oficial de Psicòlegs. Això sempre serà així, menys en casos on la llei ens obligui a informar al respecte, com seria davant de casos de maltracte o abús sexual de menors, o on hi hagi una clara intencionalitat per part del pacient de causar dany a tercers (ex. homicidi) o a ell mateix (ex. suïcidi).

  • Quant dura el tractament?

La duració del tractament és variable i depèn de cada persona. Hi ha molts factors que poden influir, com la motivació per el canvi i la implicació en la teràpia. En tot cas, la teràpia es comença amb sessions setmanals i a mesura que el pacient es va trobant millor es va espaiant en el temps fins a l’alta definitiva.

  • Quant costa?

Intentem ajustar el preu al màxim. Tenim descomptes per estudiants i per adults aturats.

  • Que passa si haig de cancel·lar la visita?

En el cas de cancel·lacions de visites s’ha d’avisar 24h abans de la mateixa, ja que aquesta hora ha estat reservada exclusivament per a vostè. Sinó ens avisa o no apareix haurem de cobrar-li la sessió igualment. Sempre poden sorgir emergències que fan que no es pugui assistir a teràpia, entenem aquests casos, parlem dels casos en que la persona sap que no podrà assistir a teràpia i no avisa amb temps o no apareix a la sessió. Si avises amb més de 24h d’antelació o la falta és per una emergència no se’t cobrarà la visita i re programarem la sessió.